ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ในครัวเรือนระดับมืออาชีพตั้งแต่ปี 1992 - Ruichang

ภาษา
VR

รายงานการวิจัยตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคไม้ไผ่และไม้ในยุโรปและอเมริกาเหนือ

วันที่: 30 เมษายน 2023     โดย: ChatGPT


ศักยภาพของสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทำจากไม้ไผ่และไม้ในยุโรปและอเมริกาเหนือนั้นสูงอย่างแน่นอน เนื่องจากความสามารถในการบริโภคสินค้าที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาค ตลาด B-end ที่เพิ่มขึ้น และแนวโน้มการเติบโตของผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

I. บทนำ

 

ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทำจากไม้ไผ่และไม้เพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยผู้บริโภคเริ่มตระหนักมากขึ้นถึงความจำเป็นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ สินค้าอุปโภคบริโภคที่ทำจากไม้ไผ่และไม้จึงกลายเป็นตัวเลือกที่พึงปรารถนาสำหรับครัวเรือนในยุโรปและอเมริกาเหนือ

 

ในการระบุศักยภาพทางการตลาดของสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทำจากไม้ไผ่และไม้ในยุโรปและอเมริกาเหนือ การวิเคราะห์ตลาดอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับแนวโน้มปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญ รายงานนี้แสดงภาพรวมโดยละเอียดของความสามารถในการบริโภค สถานะตลาด B-end ปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทางวัฒนธรรม ความชอบของผู้บริโภค แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประเมินตลาดแหล่งที่มาการจัดซื้อ การประเมินการพัฒนาองค์กรของประเทศเป้าหมาย และผู้ซื้อ ความเต็มใจที่จะซื้อในอีก 5 ปีข้างหน้าของตลาดผู้บริโภค 3 แห่งของยุโรป (โดยเฉพาะยุโรปตะวันตก) แคนาดา และสหรัฐอเมริกา

 

ครั้งที่สอง ความสามารถในการบริโภค

 

แม้ว่ายุโรปและอเมริกาเหนืออาจมีความคล้ายคลึงกันทางเศรษฐกิจ แต่แต่ละภูมิภาคก็มีความสามารถในการบริโภคที่แตกต่างกันอย่างมาก จากข้อมูลของธนาคารโลก ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ต่อหัวในปี 2561 ในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 59,495 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่จีดีพีต่อหัวในยุโรปอยู่ที่ 37,131 ดอลลาร์สหรัฐฯ แคนาดาสูงขึ้นเล็กน้อยที่ประมาณ $49,947 ดอลล่าร์. อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความแตกต่างกัน แต่ทั้งสามภูมิภาคก็มีแนวโน้มการเติบโตที่คล้ายคลึงกันทั้งในด้าน GDP และ GDP ต่อหัว จากรายได้ที่ใช้แล้วทิ้งที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากทุกด้าน จึงสามารถตั้งทฤษฎีได้ว่าตลาด B-end สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทำจากไม้ไผ่และไม้จะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนในภูมิภาคต่างๆ ตามลำดับ

 

สาม. B- สิ้นสุดสถานะของตลาด

 

ตลาด B-end สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทำจากไม้ไผ่และไม้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในอีก 5 ปีข้างหน้า ในยุโรป มูลค่าการขายปลีกของสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทำจากไม้ไผ่และไม้คาดว่าจะสูงถึง 716 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2565 เพิ่มขึ้น 9% จาก 656 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ขนาดตลาดของสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทำจากไม้ไผ่และไม้ในสหรัฐอเมริกา อยู่ที่ประมาณ 2.75 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2018 ในขณะที่แคนาดาอยู่ที่ประมาณ 150 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2018

 

แม้ว่าตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทำจากไม้ไผ่และไม้ในยุโรปและอเมริกาเหนือจะมีการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ แต่ตลาดก็มิได้ปราศจากความท้าทาย ตลาดเผชิญกับข้อบกพร่องในด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และความชอบของผู้บริโภคที่แตกต่างกันซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของยอดขาย ด้วยเหตุนี้ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละภูมิภาคจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญในการคว้าโอกาสที่เป็นไปได้ของตลาดอย่างเต็มที่

 

IV. ปัจจัยทางการเมือง

 

ปัจจัยทางการเมืองมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทำจากไม้ไผ่และไม้ในยุโรปและอเมริกาเหนือ ในยุโรป ประเทศส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งหมายความว่าสินค้าอยู่ภายใต้อัตราภาษีศุลกากรภายนอกร่วมกันของสหภาพยุโรปและข้อจำกัดการนำเข้า ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ในทางกลับกัน ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ข้อจำกัดไม่ได้เข้มงวดมากนัก เนื่องจากไม่ได้เป็นสมาชิกในสหภาพยุโรป

 

นอกเหนือจากอัตราค่าไฟฟ้าภายนอกทั่วไปแล้ว ข้อตกลงทางการค้าระหว่างแคนาดา สหรัฐอเมริกา และประเทศในยุโรปอาจมีผลกระทบเพิ่มเติมต่อศักยภาพทางการตลาดสำหรับแต่ละประเทศ ตัวอย่างเช่น ข้อตกลงเศรษฐกิจและการค้าที่ครอบคลุมสหภาพยุโรป-แคนาดา (CETA) อาจส่งผลกระทบต่อการนำเข้าไม้ไผ่และสินค้าอุปโภคบริโภคจากไม้จากแคนาดาเข้าสู่ตลาดยุโรป ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) และข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-แคนาดาอาจส่งผลกระทบในทำนองเดียวกันต่อการนำเข้าสินค้าเหล่านี้ไปยังตลาดสหรัฐฯ และแคนาดาตามลำดับ

 

V. ปัจจัยทางวัฒนธรรม

 

ทัศนคติทางวัฒนธรรมต่อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทำจากไม้ไผ่และไม้อาจเป็นตัวกำหนดการพัฒนาของตลาดในยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป ความนิยมในสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทำจากไม้ไผ่และไม้แบบดั้งเดิมนั้นค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยสินค้าที่มีรากฐานมาจากประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของภูมิภาคนี้ถูกมองว่าเป็นสินค้าที่น่าปรารถนา ด้วยเหตุนี้ บริษัทต่าง ๆ จึงได้รับการสนับสนุนให้ผลิตผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมของยุโรปและปรับแต่งให้เหมาะกับตลาดท้องถิ่นเพื่อดึงดูดผู้บริโภค

 

ในอเมริกาเหนือ เทรนด์จะแตกต่างออกไปเล็กน้อยเนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญกับเทรนด์สมัยใหม่และผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายได้ ดังนั้น บริษัทต่างๆ ควรมองหาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันเพื่อที่จะประสบความสำเร็จ

 

วี.ไอ. ความชอบของผู้บริโภค

 

ความชอบของผู้บริโภคเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดศักยภาพของไม้ไผ่และสินค้าอุปโภคบริโภคจากไม้ในยุโรปและอเมริกาเหนือ ในยุโรป ความนิยมในสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทำจากไม้ไผ่และไม้มีมาก โดยเน้นไปที่สินค้าแบบดั้งเดิมและมีคุณภาพสูง เช่น สินค้าทำมือและเฟอร์นิเจอร์ ในขณะเดียวกัน ในอเมริกาเหนือ ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและใช้งานได้จริง เช่น พื้นไม้ไผ่ เครื่องครัว และของตกแต่งบ้าน นอกจากนี้ ผู้บริโภคในทั้งสองภูมิภาคต่างมองหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยบางบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่โดยไม่ใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลง

 

ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความสำคัญต่อความสำเร็จของสินค้าอุปโภคบริโภค และนี่ก็ไม่ต่างจากสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทำจากไม้ไผ่และไม้ ในยุโรป ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคแบบดั้งเดิมและมีคุณภาพสูง ในทางกลับกัน บริษัทในอเมริกาเหนือควรให้ความสำคัญกับการออกแบบและการใช้งานที่ทันสมัย ​​เพื่อตอบสนองความต้องการของฐานลูกค้าที่หลากหลาย

 

นอกจากนี้ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยไม่ใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลง อาจเป็นปัจจัยสำคัญในการเปิดโอกาสใหม่ในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทำจากไม้ไผ่และไม้

 

VIII. การประเมินตลาดแหล่งจัดซื้อ

 

ตลาดแหล่งที่มาการจัดซื้อเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อประเมินศักยภาพการเติบโตของสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทำจากไม้ไผ่และไม้ในยุโรปและอเมริกาเหนือ ในยุโรป สินค้าส่วนใหญ่มาจากจีน อินเดีย และประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในอเมริกาเหนือ จีนถูกมองว่าเป็นแหล่งจัดซื้อที่สำคัญที่สุดสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทำจากไม้ไผ่และไม้

 

จากนัยที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคจากไม้ไผ่และไม้จากบางภูมิภาค ประเทศต่างๆ จึงเริ่มมองหาวิธีที่จะกระจายทางเลือกในการจัดซื้อของตน ในยุโรป บริษัทต่าง ๆ กำลังจัดหาสินค้าจากประเทศในแอฟริกา เช่น คองโกและเอธิโอเปียเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ในอเมริกาเหนือ บริษัทต่าง ๆ กำลังมุ่งเน้นไปที่การจัดหาจากแหล่งป่าไม้ที่ยั่งยืนในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

 

ทรงเครื่อง การประเมินการพัฒนาวิสาหกิจของประเทศเป้าหมาย

 

การพัฒนาธุรกิจในประเทศเป้าหมายสามารถมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อศักยภาพของไม้ไผ่และสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทำจากไม้ ในยุโรป ธุรกิจต่างๆ มุ่งเน้นไปที่การผลิตสินค้าที่มีกลิ่นอายแบบยุโรปดั้งเดิม และกำลังลงทุนในนวัตกรรมและการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ ในแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ธุรกิจต่างๆ กำลังลงทุนอย่างมากทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในตลาดที่มีการแข่งขันสูง

 

X. ความเต็มใจของผู้ซื้อที่จะซื้อในอีก 5 ปีข้างหน้า

 

ความเต็มใจของผู้ซื้อที่จะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทำจากไม้ไผ่และไม้จะเป็นตัวกำหนดการเติบโตของตลาดในยุโรปและอเมริกาเหนือในอนาคต ในยุโรป ด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเลือกสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทำจากไม้ไผ่และไม้ซึ่งมีทั้งคุณภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ความน่าดึงดูดแบบดั้งเดิมที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีในภูมิภาคนี้มีแนวโน้มที่จะผลักดันการเติบโตของตลาด

 

ในอเมริกาเหนือ กระแสวัฒนธรรมที่มีต่อการออกแบบที่ทันสมัยและผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชันการทำงานสูงจะเป็นปัจจัยสำคัญในแง่ของผู้ซื้อ ความเต็มใจที่จะซื้อ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมและยั่งยืนพร้อมการออกแบบที่ทันสมัยน่าจะเป็นสินค้าที่ต้องการมากที่สุดทั้งในแคนาดาและสหรัฐอเมริกา

 

จิน บทสรุป

 

ศักยภาพของสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทำจากไม้ไผ่และไม้ในยุโรปและอเมริกาเหนือนั้นสูงอย่างแน่นอน เนื่องจากความสามารถในการบริโภคสินค้าที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาค ตลาด B-end ที่เพิ่มขึ้น และแนวโน้มการเติบโตของผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางการเมืองจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความสำเร็จของตลาดในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะในยุโรปในแง่ของกฎระเบียบและข้อตกลงทางการค้า จำเป็นต้องคำนึงถึงทัศนคติและความชอบทางวัฒนธรรมด้วย หากบริษัทต่างๆ ต้องการที่จะประสบความสำเร็จในตลาดนั้นๆ นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละภูมิภาค ในยุโรปควรผลิตสินค้าแบบดั้งเดิมและมีคุณภาพสูง ในขณะที่อเมริกาเหนือควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและใช้งานได้จริง ประการสุดท้าย การกระจายตลาดแหล่งที่มาของการจัดหาและการมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมและยั่งยืนสามารถเปิดตลาดใหม่และเพิ่มศักยภาพของตลาดโดยรวมสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทำจากไม้ไผ่และไม้


ข้อมูลพื้นฐาน
 • ก่อตั้งปี
  --
 • ประเภทธุรกิจ
  --
 • ประเทศ / ภูมิภาค
  --
 • อุตสาหกรรมหลัก
  --
 • ผลิตภัณฑ์หลัก
  --
 • บุคคลที่ถูกกฎหมายขององค์กร
  --
 • พนักงานทั้งหมด
  --
 • มูลค่าการส่งออกประจำปี
  --
 • ตลาดส่งออก
  --
 • ลูกค้าที่ให้ความร่วมมือ
  --

ส่งคำถามของคุณ

เลือกภาษาอื่น
English
Nederlands
Magyar
Ελληνικά
русский
Português
한국어
日本語
italiano
français
Deutsch
Español
العربية
Tiếng Việt
Pilipino
ภาษาไทย
svenska
Polski
bahasa Indonesia
Bahasa Melayu
norsk
ภาษาปัจจุบัน:ภาษาไทย